Med fullt snökaos och långa köer samt trafikolyckor så kunde Svedala Företagsgrupp tillsammans med Svedala Kommun och Företagarna Svedala bjuda in till frukostmöte. Dagens stora höjdpunkt var att Swedbank var på plats och med temat, ”Hur mår svensk ekonomi? Nuläget och framtid!”.

Dagens plats var Svedala Trade Center och de bjöd på en frukostbuffé med nybakade bullar och diverse pålägg. Med över 80 deltagare skulle detta kunna bli en mycket uppskattat frukostmöte denna tidiga vinterdagen

När näringslivschefen Kosovar Gashi och ordförande i Företagarna Svedala Mikael Ottosson stod framtill och hälsade alla välkomna var det med avsaknaden av Svedala Företagsgrupps ordförande Anders Nissen. Snöovädret stoppade honom från att kunna delta vid detta frukostmötet. Kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy talade om vad som har hänt i kommunen sedan förra mötet och hur resterande året ser ut från politiken och kommunens sida.

Swedbank tog över en kort historielektion i Swedbanks historia och med störst inriktning på deras Svedala kontor. Sedan tog Pernilla Johansson från Swedbank över och berättade om hur svensk ekonomi mår genom att berätta om konjunkturutsikterna, om den rådande inflationen samt hur räntan troligtvis kommer att utvecklas framledes.

Pernilla är senior ekonom på Swedbank och disputerad nationalekonom från Lunds universitet med en bred erfarenhet av makroekonomi. På Swedbank arbetar hon framför allt med prognoser av svensk ekonomi och fördjupande makroekonomiska analyser. Pernilla har tidigare arbetat på Finansdepartementet och Riksbanken med makroanalyser samt på Sydsvenska Handelskammaren med analyser av regional produktivitet och tillväxt. Företagsfrukosten arrangeras tillsammans med Swedbank.

Näringslivschefen Kosovar Gashi och ordförande i företagarna Mikael Ottosson tog till scenen och tackade samtliga för en mycket intressant och lärorikt frukostmöte och alla fick ta sig ut i det snötäckta landskapet.

Categories:

Comments are closed