Anders Nissen (ordf.)
Bil & Ekonomi i Skåne HB

Mikael Ottosson (v.ordf.)
Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding Ottosson AB

John Tegger (sekr.)
Svedala Trade Center AB // FastighetsTeamet Syd AB // BlueBone Media Production AB // Svaneholm Konsult // Tegger Gruppen AB

Åke Karlsson (led.)
Åke Karlsson varumarknad AB (ICA Kvantum)

Ulf Perlman (led.)
Perlmans Fabriks AB

Alexander Lärnerhem (led.)
xxx

Anders Persson (kassör) 
Björkhaga El & Automation AB // A.P. Teknik-Konsult AB

Mikael Karlsson (suppl.)
xxx

För att komma i kontakt med styrelsen skicka ett mail till anders.nissen@bilek.se