Svedala Företagsgrupp bildades den 22 maj 1980 vid ett möte på Hotell Svedala Gården (gamla järnvägshotellet) i Svedala.

Bakrunden till bildandet var att Börge Nielsen, VD i Företagsgruppernas Service AB och eldsjälen och grundaren av Fosieby Företagsgrupp informerade vid detta mötet om hur det hade börjat i Fosie redan 1971. En viktig sak är samarbetet med kommunen och att hålla kontakten. Kommunalrådet Knut Magnusson, Svedala kommun, såg positivt på förslaget och såg gärna att kommunen hade bättre kontakt med företagen.

Föreningens stiftare var vid detta möte:

Disponent Rolf Johnsson (Moltex Industrier)

Direktör Hans Wulkan (Calmeks Mekaniska Verkstads AB)

Boktryckare Roy Nilsson (Gamla Boktryckeriet)

Bankkamrer Jan Franby (Sparbanken Malmöhus)

Fabrikör Gilbert Nygren (Ny-Ni Industrier)

Disponent Bertil Jarl (Tjustorps Tegelbruk)

Direktör Sven Nervé (Korroflex AB)

Platschef Herbert Jönsson (Swedair AB)

Lantmästare Yngve Essfors (Glastjänst i Svedala)

Kamrer Åke Olsson (Ljungqvist & Blomberg AB)

Direktör Nils Perlman (Perlmans Fabriker AB)

Entreprenör Rune Mårtensson (Entreprenadfirma Rune Mårtensson AB)