Vi är ett nätverk med stark lokal anknytning, vi är idag cirka 90 medlemmar.

Vårt syfte är att verka för medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande,  samt i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Svedala kommun.

Svedala Företagsgrupp bildades 1980.