Välkommen till Svedala Företagsgrupp

Vi är ett nätverk med stark lokal anknytning, vi är idag cirka 90 medlemmar.

Vårt syfte är att verka för medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande,  samt i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Svedala kommun.

Svedala Företagsgrupp bildades 1980.