Styrelsen

Anders Nissen (ordf.)
Bil & Ekonomi i Skåne HB

Nils-Evert Karlsson (v. ordf)

Mikael Ottosson (sekr.)
Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding Ottosson AB

Åke Karlsson
Åke Karlsson varumarknad AB (ICA Kvantum)

Bengt Eriksson
Bengt Eriksson i Svedala Konsult AB

Ulf Perlman
Perlmans Fabriks AB

Anders Persson (kassör) 
Björkhaga El & Automation AB, A.P. Teknik-Konsult AB

Ingrid Eiman (suppl.)
IFIX

För att komma i kontakt med styrelsen skicka ett mail till anders.nissen (at) bilek.se