Svedala Företagsgrupp

Välkommen till Svedala Företagsgrupp

Vi är ett nätverk med stark lokal anknytning, vi är idag cirka 90 medlemmar.

Vårt syfte är att verka för medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande,  samt i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Svedala kommun.

Svedala Företagsgrupp bildade 1980.

Om någon inte skulle vilja bli publicerad med text eller bild, vänligen skicka era synpunkter till webmaster.

Om det finns några faktafel (namn etc.) vänligen skicka rätt information till bjorkhaga (at) telia.com

Kommande aktiviteter

Vårens aktiviteter är minimera p.g.a av rådande omständigheter, vi hoppas kunna återkomma med nya aktiviteter under hösten, håll ut !